a 当前位置: 首页 >  禁毒资讯 毒品介绍

一图看懂:“听话水”是怎样让人“听话”的……

 • 2021-09-28  来源:  E 169 G 169

Q1.jpg

Q2.jpg

Q3.jpg

Q4.jpg

Q5.jpg

Q6.jpg

Q7.jpg

Q8.jpg

Q9.jpg

Q10.jpg


来源:中国禁毒网
标签:

联系电话:+86-371-65882906 新闻热线:+86-371-65882906 

河南禁毒网 互联网新闻信息服务许可证:豫ICP备16018025号-1

版权所有:Copyright © HNSJDZD.com All Rights Reserved.